Peddy blog

Het belang van diversiteit en talentontwikkeling voor millenials

4-10-19 11:46 / by Bas Bos

 DeloitteMillenials2Millennials en generatie Z's vormen meer dan de helft van de wereldbevolking en zijn samen goed voor het grootste deel van het wereldwijde personeelsbestand. Ze zijn niet de toekomst - ze zijn het heden. Je zou zeggen, de wereld ligt aan hun voeten. Het blijkt echter dat millennials (1980-1995) en generatie Z (1996-huidig) steeds pessimistischer zijn over hun carrière, hun leven in het algemeen en de wereld om hen heen. Dit alles komt heel duidelijk naar boven in The Deloitte Global Millennial Survey 2019. Hieronder staan de belangrijkste resultaten gegeven:

  • Economisch, sociaal en politiek optimisme staan op een dieptepunt. De geïnterviewde uiten een sterk gebrek aan vertrouwen in traditionele maatschappelijke instellingen, waaronder traditionele media, en zijn pessimistisch over sociale vooruitgang.
  • Millennials en generatie Z zijn gedesillusioneerd. Ze zijn niet bijzonder tevreden over hun leven, hun financiële situatie, hun banen, leiders van de overheid en bedrijfsleven, sociale media of de manier waarop hun gegevens worden gebruikt.
  • Millennials waarderen ervaringen. Reizen of zich inzetten voor hun omgeving worden belangrijker gevonden dan het stichten van een gezin of het opzetten van een eigen bedrijf.
  • Millennials staan sceptisch tegenover de bedrijfsmotieven. Deze generatie heeft geen hoge pet op van de impact van leiders op hun omgeving, hun wil om de wereld te verbeteren of hun betrouwbaarheid.
  • Ze voegen de daad bij ‘t woord. Millennials en Generatie Z zullen in het algemeen bedrijven omarmen en ondersteunen die hun waarden vertegenwoordigen; velen zeggen dat ze niet zullen aarzelen om een relatie te beëindigen als ze het niet eens zijn met de bedrijfspraktijken, waarden of politieke overtuigingen van een bedrijf.

 Waar komt dit vandaan?

Een van de belangrijkste factoren is waarschijnlijk de economische recessie in de late jaren 2000. Deze impact gaat verder dan alleen economische gevolgen zoals lagere reële inkomens, minder vermogen en meer schulden dan voorafgaande generaties. In tegenstelling tot de naoorlogse jaren 1950 - die werden gekenmerkt door internationale samenwerking, een babyboom en economische expansie - werd het afgelopen decennium gekenmerkt door een sterke toename van economische ongelijkheid, een vermindering van sociale vangnetten, toegenomen tribalisme gevoed door sociale media, toegenomen flexibilisering in de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer, technologieën die de werkplek radicaal veranderen en persoonlijke technologieën die mensen zowel meer verbonden als meer geïsoleerd maken.

Wat betekent dit voor werkgevers?

Uit het onderzoek blijkt dat meer millennials dan ooit - 49 procent - als ze een keuze hadden, hun huidige baan in de komende twee jaar zouden opzeggen. Een zorgelijk percentage in deze krappe arbeidsmarkt. De redenen zijn niet verwonderlijk. Ontevredenheid over de beloning en gebrek aan professionele ontwikkelingsmogelijkheden staan bovenaan de lijst. Bij overwegingen van millennials om voor een organisatie te willen werken, vertelden de meeste millennials dat ze veel belang hechten aan een diversiteit in de opbouw van het personeelsbestand op grond van geslacht, de etniciteit, de leeftijd en een breed scala van achtergronden.

Dit biedt kansen. Medewerkers die trots zijn op hun werkgever geven aan dat hun organisaties excelleren op het gebied van financiële prestaties, maatschappelijke impact, talentontwikkeling en diversiteit. Dat verklaart waarom veel bedrijven nu hard werken aan nieuwe waarden die samenvallen met wat jongere generaties zoeken.

In het Global 2019 Human Trends-rapport van Deloitte zei 44 procent van de ondervraagde dat sociale ondernemingswaarden belangrijker zijn voor hun organisaties dan drie jaar geleden. Meer dan de helft van de respondenten verwacht dat deze trend zich verder voortzet. 

 

Topics: Blog

Bas Bos

Written by Bas Bos

Subscribe

VraagDemoAan

 

VraagWhitePaper