Peddy blog

Fixed mindset vs. Growth mindset

12-12-19 12:00 / by Ergin Borova

 GrowthFixed2

In juni vorig jaar vloog ik naar de VS. Normaal gesproken neem ik altijd één of twee boeken mee als ik op reis ga, maar deze keer was ik mijn boeken thuis vergeten. Dat kwam waarschijnlijk door de “last minute” drukte. Achteraf gezien een gelukkige keuze, want op Schiphol kwam ik het boek Mindset van Carol Dweck tegen. Wat is dit een gaaf boek zeg.

Carol Dweck is hoogleraar psychologie aan de Stanford Universiteit. Haar boek Mindset gaat over motivatie en perspectief. Volgens Carol kan je alle mensen verdelen in twee typen:

  1. Mensen met een Fixed Mindset oriëntatie
  2. Mensen met een Growth Mindset oriëntatie

Laten we beide types uiteenzetten. Om maar gelijk een nuance aan te brengen, volgens mij vertonen we allemaal afhankelijk van de situatie, context en periodes in onze levens kenmerken van beide mindsets. Tegelijkertijd herken ik wel dat er per persoon een sterke voorkeur kan bestaan voor de ene of de andere oriëntatie.

Fixed Mindset

Mensen met een fixed mindset oriëntatie vinden dat hun talenten, intelligentie en persoonlijkheid beperkt zijn en vooraf bepaald. Deze groep mensen wil niet uitgedaagd worden. Fouten maken zien ze als falen. Heel vaak kunnen ze heel zwart-wit redeneren. Als ze eenmaal falen kunnen ze het daarbij laten zitten. Dan is er al een conclusie getrokken dat ze “het” niet kunnen. Wat “het” ook moge betekenen. Feedback vanuit de omgeving zien zij vaak als kritiek op hun persoonlijkheid, waardoor ze hun groei juist beperken. Het behalen van succes volgens deze mensen dient niet gepaard te gaan met te veel moeite. Want, als je moeite moet doen om ergens succesvol in te zijn dan ben je dus niet een natuurtalent en kan je het dus niet. Voor deze mensen komt succes vanzelf wel.

Growth Mindset

Mensen met een growth mindset oriëntatie zijn veel meer gericht op leren en ontwikkelen. Deze mensen vinden bijna elk punt in hun leven als een startpunt van leren. Hun talenten en intelligentie zien zij niet als een gegeven maar juist als iets dat rekbaar is. Als je maar probeert en oefent. De growth mindset mensen worden graag uitgedaagd. Ze zien feedback als een interventie vanuit hun omgeving dat bijdrage levert aan hun leer- en ontwikkelproces. Falen voor deze mensen is een gelegenheid om ervan te leren. Het zijn doorgaans nieuwsgierige mensen die getriggerd worden door doorlopende veranderingen. Zij zijn doorgaans ook “early adopters” bij nieuwe producten of innovaties. Andere succesvolle mensen zijn een inspiratiebron voor mensen met een growth mindset oriëntatie.

Waarom is dit belangrijk om te weten?

Het is te clichématig om te herhalen dat de buitenwereld aan het veranderen is. Maar dat is wel zo. En snel ook. Dat vereist van ons allemaal zekere mate van lenigheid en wendbaarheid. We kiezen er niet meer voor om te veranderen. Maar de snel veranderende maatschappij vereist dat wel van ons. Ook binnen de organisaties waar wij werken.

Als we toch - door welke omstandigheden dan ook - gedwongen worden om te veranderen, dan kunnen we beter bewust “instappen” in dat ontwikkelproces. Wanneer we onszelf “betrappen” op een sterke fixed minded oriëntatie, gaan we een zeer uitdagend ontwikkelproces tegemoet met ont-zet-tend veel tegenzin. Eén ding, die fixed minded georiënteerde mensen niet leuk vinden, is om uitgedaagd te worden.

Groeien hoort bij deze tijd, zo ook fouten maken. En leren van je fouten. Als NASA op zoek is naar nieuwe astronauten kiezen ze bewust niet voor mensen met een “perfect en foutloos verleden”. Zij zijn juist op zoek naar mensen die zich iedere keer terug knokken en zichzelf corrigeren als ze “fouten” maken”. Het type growth minded.

Is jouw organisatie midden in een ontwikkelproces?

Dan is het raadzaam om juist de theorie van Carol Dweck te gebruiken, om bewust om te gaan met deze veranderingen. Door deze eenvoudig te begrijpen en toe te passen theorie kan je de weerstanden of onzekerheden van sommige collega’s beter begrijpen. Het gaat erom dat zowel de organisatie alsmede de individuele medewerkers bewuster worden van hun (on)mogelijkheden en beperkingen. Want alleen als jij je bewust bent van je eigen houding kan je er wat aan veranderen.

En ik dan?

Als ik naar mijzelf kijk heb ik de neiging om te denken dat ik primair growth minded georiënteerd ben. Maar ik heb zeker ook voldoende kenmerken, die trekjes vertonen van iemand die een fixed minded oriëntatie heeft. Na het lezen van dit boek ben ik me er steeds meer en beter van bewust. Hierdoor kan ik mijn oriëntatie beïnvloeden en daarmee ook mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn houding ten aanzien van mijn omgeving.

En jij dan? Hoe zie jij jezelf?  

 

Topics: Blog

Ergin Borova

Written by Ergin Borova

Subscribe

VraagDemoAan

 

VraagWhitePaper