Peddy blog

7 manieren om een betere werkomgeving te creëren

26-5-20 9:50 / by Bas Bos

7manieren2Het is bijna niet te geloven maar uit een recent Amerikaans onderzoek is gebleken dat 80 procent van de werknemers in Amerika ontevreden of gestrest is over hun huidige baan. Dit zijn bijna 125 miljoen mensen, en dat te bedenken dat de gemiddelde mens meer dan 90.000 uur van zijn leven op het werk doorbrengt. Reden voor Forbes Magazine op zoek te gaan naar manieren om hier wat aan te doen. Zelf zien ze zeven manieren.

  1. Empathie en mededogen

Veel bedrijfsculturen zijn opgebouwd rond concurrentie, hiërarchie en efficiëntie. Maar gegevens suggereren dat bedrijven die zijn gericht op empathie, mededogen, samenwerking en authenticiteit een hogere retentie en betrokkenheid van werknemers hebben en dat dit op termijn zich in hogere winsten vertaalt.

  1. Druk dankbaarheid uit

De belangrijkste reden waarom de meeste Amerikanen hun baan verlaten, is dat ze zich niet gewaardeerd voelen. 79% van de werknemers die hun baan opzegden gaf aan dat een gebrek aan waardering de voornaamste reden van vertrek was. Het blijkt dat dankbaarheid optimisme, ontspanning en doelgerichtheid vergroot en het is aangetoond dat het onproductieve, negatieve emoties vermindert. Als je bedenkt dat dit kosteloos is maar wel aantoonbare resultaten oplevert is het een raadsel dat niet alle bedrijven dit aspect direct omarmen.

  1. Geef toekomstgerichte feedback, geen kritiek

Kritiek zet ons in de weerstand terwijl toekomstgerichte feedback die wij zelf bij Peddy feedforward noemen, mensen helpt ontwikkelen en verbeteren. Het is zaak een omgeving te creëren waar medewerkers zich vrij voelen om deel te nemen aan deze feedbackcultuur. Typerende kenmerken van een dergelijke omgeving zijn sterk gedeelde normen over de manier waarop feedback wordt gegeven, het hebben van een systeem voor het geven van feedback en daarnaast is het gedrag van managers cruciaal. Feedback van deze managers moet gericht zijn om de impact en prestaties van anderen te ondersteunen en te verbeteren (in plaats van te demoraliseren of te veroordelen).

  1. Zie mensen niet als productie middelen

Elke collega of het nou een directe collega of een leidinggevende is, is een mens met een verhaal, sterke punten, gebreken en onvolkomenheden en natuurlijke menselijke behoeften. Een medewerker is niet alleen wat hij doe maar ook wie hij of zij is. Maak duidelijk dat jij dit principe onderkent. Dit kunnen werkgevers doen door procedures of beleid die het personeel ontmenselijken, zullen mogelijk te vermijden. Denk hierbij aan werkweken van 60 uur, onpersoonlijke communicatiemiddelen en alleen financieel gedreven beloningssystemen.

  1. Vertrouwen en behoud van authenticiteit

Als werknemers zichzelf kunnen zijn en niet het gevoel hebben dat ze het gedrag van de leidinggevende moeten kopiëren zijn ze loyaler, productiever en innovatiever. En managers die authentiek zijn in de manier waarop ze leidinggeven worden als geloofwaardiger en betrouwbaarder gezien.

  1. Herstel relaties boven het oplossen van problemen

Als er iets misgaat, schakelen we vaak meteen over op het oplossen van problemen en het beperken van de schade. Alleen is het logisch dat door een fout of een conflict de relatie tussen mensen negatief wordt beïnvloed. Daarom is het in de nasleep van een crisis vaak krachtiger om te focussen op het herstellen en helen van relaties dan stil te staan bij het probleem zelf. Blijf daarom weg van de schuldvraag en verschuif de aandacht naar empathie, vergeving en vooruitkijken.  

  1. Vertrouw en wordt vertrouwd

Een omgeving waar vertrouwen heerst biedt veel voordelen voor een bedrijf. Zo ontstaat er ruimte om ideeën te delen, mee te denken, veranderingen te accepteren en kritische feedback te ontvangen. Werkgevers kunnen dit organiseren door beleid en procedures in te zetten waaruit dit vertrouwen blijkt. Denk hierbij aan flexibele werktijden, mogelijkheid om thuis te werken, geen verplicht briefje van de dokter bij ziekte of het faciliteren van vrijwilligerswerk.

Volgens Forbes vereist het bouwen van een betere werkomgeving een hoge mate van een bewuste strategie, veel oefening en commitment van iedereen op de elk niveau in de organisatie. Echter het rendement op deze investering is groot en de moeite waard.

Topics: Blog

Bas Bos

Written by Bas Bos

Subscribe

VraagDemoAan

 

VraagWhitePaper